Kontakt

Helena Petrášová
Žitavská 5
Bratislava
(1. poschodie na terase vedľa železiarstva Krimus)

Mobil: 0904 988 253