Radostný Mimoň

Plnka podľa želania. Cena 10-12 porcií 65 €.