Radostný Mimoň

Plnka podľa želania. Cena 10-12 porcií 95 €.